INFORMACJE

ARTYKUŁY

APEL

POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH

DO WYBORCÓW, KANDYDATÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKIEGO SPRZECIWU

20 kwietnia 2020 roku

Od kilku tygodni mamy do czynienia z coraz bardziej agresywnymi, niekonstytucyjnymi i oderwanymi od realiów otaczającej nas rzeczywistości, deklaracjami obozu władzy o gotowości do przeprowadzenia wyborów w maju, a więc w terminie ustalonym przed wybuchem epidemii. Władza udaje, że nie zdaje sobie sprawy z nierównego traktowania kandydatów, w tym ich dostępu do mediów narodowych. Udaje także, że nie dostrzega wyraźnie uprzywilejowanej pozycji urzędującego prezydenta, który swoją niczym nieuzasadnioną obecność w przestrzeni publicznej wykorzystuje, jako element kampanii wyborczej, podczas gdy pozostali kandydaci są poddani rygorowi zakazu organizowania zgromadzeń.

 

Za najbardziej jednak naganne uważamy ignorowanie warunków, jakim powinien podlegać proces wyborczy, a mianowicie ich powszechność, tajność, równość i bezpośredniość. Przygotowywane na kolanie zasady regulujące proponowane głosowanie korespondencyjne nie spełniają żadnego z tych warunków. Najważniejsze jest jednak to, że rządzący ignorują zagrożenia, jakie dla życia i zdrowia Obywatelek i Obywateli niosą ze sobą wybory w okresie światowej pandemii wirusa, który nie został jeszcze w pełni rozpoznany i wobec którego nadal pozostajemy bezbronni.

 

Forsowane korespondencyjne wybory, z wielu powodów, nie spełniają wymogów określonych w artykule 96 Konstytucji RP oraz Kodeksie Wyborczym, a więc nie są aktem praworządnym i nie mogą legitymizować wybranego w ten sposób Prezydenta. W szczególności nasz sprzeciw budzi odsunięcie od ich przygotowania i przeprowadzenia Państwowej Komisji Wyborczej i samorządów oraz zastąpienie ich przez partyjnych urzędników państwowych.

 

Dlatego apelujemy do wszystkich Obywatelek, Obywateli i Organizacji, dla których wartość nadrzędną stanowią wolność i bezpieczeństwo zapewniane w granicach demokratycznego porządku prawnego, do nieuznania tak zorganizowanych wyborów i ich wyniku. Dzisiaj, w obliczu niebywałej arogancji i buty obozu władzy, ignorującego własne nakazy i zakazy, tak restrykcyjnie egzekwowane wobec Obywatelek i Obywateli, potrzebna jest szczególnie nasza jedność i jednolity front sprzeciwu.

 

Oczekujemy także, że Kandydatka i Kandydaci do urzędu Prezydenta RP, którym nie było dane staną do równej walki wyborczej z Andrzejem Dudą, zajmą solidarnie jasne i jednoznaczne stanowisko wobec zamiarów obozu władzy. Nie powinni oni bowiem w żaden sposób legitymizować jej poczynań.

 

Pamiętajcie Szanowni Kandydaci, że w rocie przysięgi Prezydenta RP znajdują się także następujące słowa: „a dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie najwyższym nakazem”. Jako wyborcy mamy prawo oczekiwać, że dla Was obrona i ochrona owych wartości rzeczywiście stanowi i stanowić będzie najwyższy nakaz.

AKTUALNOŚCI

 PIO na  Paradzie Schumana

w Warszawie.  11 maja  2019 roku.

fot. Robert Krzysztoń

Odpowiedź prezydenta

Emmanuela Macrona

na list

Porozumienia Inicjatyw

Obywatelskich

PETYCJA OBYWATELI
 – uczestników Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Świadomi zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, które niesie panująca epidemia, żądamy od władz państwowych przesunięcia terminu wyborów prezydenckich co najmniej do jesieni.


Gromadzone na potrzeby pięciuset tysięcy członków komisji wyborczych w całym kraju środki ochrony osobistej, trzeba natychmiast przekazać do dyspozycji szpitali, ratowników pogotowia, strażaków i policji. 


W imieniu ofiar zarażonych wirusem w toku przygotowań i procedur wyborczych, także związanych z już przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi, będziemy dochodzili odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej wobec decydentów.


Apelujemy do wszystkich organizacji obywatelskich o powstrzymanie się od delegowania przedstawicieli do komisji wyborczych z uwagi na troskę o ich zdrowie. Musimy tak postąpić, niezależnie od decyzji o udziale w wyborach, jaką podejmą politycy.


Apelujemy do obywateli o podejmowanie wspólnych działań, od poziomu sublokalnego i lokalnego, aby nikt nie pozostał bez potrzebnej pomocy.


Domagamy się pełnej i rzetelnej informacji o stanie i przygotowaniu lokalnych placówek służby zdrowia do walki z epidemią oraz informacji o ilości osób zakażonych i zmarłych w poszczególnych miejscowościach (odnotowujemy przypadki zakazu podawania informacji wprowadzane przez wojewodów).


Oczekujemy ścisłej współpracy działaczy samorządowych z obywatelami w każdej gminie i powiecie w egzekwowaniu pełnej i prawdziwej informacji od urzędników i podawanie ich do publicznej wiadomości.
 

Napisz do nas

Napisz do nas!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube