• Facebook
  • Twitter
  • YouTube

INFORMACJE

ARTYKUŁY

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

PETYCJA OBYWATELI
 – uczestników Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Świadomi zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, które niesie panująca epidemia, żądamy od władz państwowych przesunięcia terminu wyborów prezydenckich co najmniej do jesieni.


Gromadzone na potrzeby pięciuset tysięcy członków komisji wyborczych w całym kraju środki ochrony osobistej, trzeba natychmiast przekazać do dyspozycji szpitali, ratowników pogotowia, strażaków i policji. 


W imieniu ofiar zarażonych wirusem w toku przygotowań i procedur wyborczych, także związanych z już przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi, będziemy dochodzili odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej wobec decydentów.


Apelujemy do wszystkich organizacji obywatelskich o powstrzymanie się od delegowania przedstawicieli do komisji wyborczych z uwagi na troskę o ich zdrowie. Musimy tak postąpić, niezależnie od decyzji o udziale w wyborach, jaką podejmą politycy.


Apelujemy do obywateli o podejmowanie wspólnych działań, od poziomu sublokalnego i lokalnego, aby nikt nie pozostał bez potrzebnej pomocy.


Domagamy się pełnej i rzetelnej informacji o stanie i przygotowaniu lokalnych placówek służby zdrowia do walki z epidemią oraz informacji o ilości osób zakażonych i zmarłych w poszczególnych miejscowościach (odnotowujemy przypadki zakazu podawania informacji wprowadzane przez wojewodów).


Oczekujemy ścisłej współpracy działaczy samorządowych z obywatelami w każdej gminie i powiecie w egzekwowaniu pełnej i prawdziwej informacji od urzędników i podawanie ich do publicznej wiadomości.
 

AKTUALNOŚCI

 PIO na  Paradzie Schumana

w Warszawie.  11 maja  2019 roku.

fot. Robert Krzysztoń

Odpowiedź prezydenta

Emmanuela Macrona

na list

Porozumienia Inicjatyw

Obywatelskich

Napisz do nas

Napisz do nas!