Jak się przyłączyć do Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

 

Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich ma charakter otwarty. W jej skład wchodzą organizacje, ruchy i inicjatywy oraz „osoby indywidualne”, które zadeklarują swoje poparcie dla Manifestu Programowego Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Nowi członkowie zarówno w formie zrzeszonej jak i osoby indywidualne będą przyjmowani w skład Koalicji w drodze konsensusu lub gdy go zabraknie w drodze głosowania. Każda organizacja ma prawo wystąpić z Koalicji uzasadniając swoją decyzję na forum zebrania plenarnego, które ma obowiązek wydać komunikat w tej sprawie do wszystkich członków KRO