Wypowiedź Stefana Bratkowskiego

 

 

Moi Drodzy,

wiek i stan zdrowia nie pozwala mi na bezpośredni udział w pracach Obywatelskiego Kolegium Reform, które bezpośrednio nawiązuje do tradycji dawnego Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, ale z całego serca wspieram i patronuję temu przedsięwzięciu.

 

Ponad cztery dekady temu, w ramach Konwersatorium DiP, przygotowaliśmy i opublikowaliśmy raport „O stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy”. Po raz pierwszy elita intelektualna kraju zabrała wówczas głos we własnym imieniu i dołączyła tym sposobem do wysiłków dzielnych ludzi na rzecz zasadniczej zmiany i reform w państwie polskim.

 

To doświadczenie jest ważne i aktualne również dzisiaj. Choć bowiem żyjemy już w zupełnie nowych warunkach, nie porównywalnych z ówczesnymi, to przecież nie możemy czynić sobie cnoty z braku zainteresowania dla aktualnych zagrożeń i historycznych wyzwań. A są one porównywalne z tamtymi.

 

Od wielu już lat, od czasu tzw. IV RP, żyjemy w warunkach konfliktu politycznego. Co więcej, od 2015 r jesteśmy świadkami swoistego, pełzającego zamachu stanu, likwidacji  liberalnej demokracji z jej fundamentalną zasadą trójpodziału władz i z naruszeniami obowiązującej Ustawy Zasadniczej. Wreszcie, politycznego przejmowania kolejnych instytucji państwowych, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości, nie mówiąc już o mediach publicznych i ograniczaniu uprawnień samorządów, czy też instytucji społeczeństwa obywatelskiego, aby podporządkować je scentralizowanej władzy państwowej, działającej w imię jednej ideologii, narzucanej przez  rządzącą partię...

 

Tę listę można ciągnąć jeszcze długo. Ale właśnie dlatego obowiązkiem polskiej inteligencji jest dokonanie wszechstronnej analizy obecnej rzeczywistości, rozważenie obiektywnych tego przyczyn, a także ich rozpatrzenie w szerokim kontekście społecznym, gospodarczym i kulturalnym. A wszystko po to, aby wskazać drogi wyjścia z tej zapaści moralnej i intelektualnej, w jakiej znalazł się nasz kraj.

 

Powtórzę to, co mówię od dawna, od zawsze: nie ma znaczenia, czy jesteśmy młodzi, czy starzy: każdy obywatel ma wobec państwa i społeczeństwa obowiązki, zaś intelektualiści, polska inteligencja - niezależnie od wieku i przynależności pokoleniowej – w szczególności. Ważne jest też, aby rozmawiać ze sobą bo wtedy jest szansa, że coś się z tego narodzi. I dlatego trzymam mocno kciuki za powodzenie OKR.

 

Stefan Bratkowski

30 maja 2020

 

List Zespołu Usługowego OKR

 

Drogie, Drodzy

 

Opada już kurz wyborczy. Po przerwie w aktywności programowej, siłą rzeczy stłumionej przez doraźne konieczności oraz zaangażowanie intelektualne i emocjonalne na rzecz opozycyjnych kandydatów, wyłania się kilkuletnia perspektywa, umożliwiająca refleksję nad stanem różnych obszarów państwa, sposobami naprawy tego, co zostało zepsute i drogami dojścia do stanu pożądanego. Społeczeństwo wychodzi z wyborów podzielone głęboko jak nigdy przedtem. Po stronie władzy – nie widać, by dostrzegała zagrożenia rodzące się z tego stanu, wydaje się, że upojona wątłym zwycięstwem planuje umocnienie swojej dominacji i rozszerzenie jej na obszary, gdzie przewagę mają siły i środowiska dotąd od niej niezależne: samorządy terytorialne, zawodowe, akademickie oraz media. Po stronie obywatelskiej (nie recenzujemy debat i rozliczeń w partiach opozycyjnych - one dopiero nastąpią) pojawia się obawa o rozsypanie się licznych środowisk wraz ze stygnięciem emocji wyborczych. Tymczasem zamiary władzy wymagają nie tylko uszykowania środków obrony, ale także przygotowania się środowisk niezależnych na czas znów wzmożonej walki politycznej o przyszłość Polski: najbliższe wybory samorządowe i parlamentarne muszą się odbyć ledwie za trzy lata. Dla partii politycznych to horyzont dość odległy, jednak dla nas, dla środowisk obywatelskich to bardzo krótki okres na zdefiniowanie, naszkicowanie i opracowanie programów naprawczych, koncepcji reform i sposobów skutecznej implementacji projektów. W trakcie ostatnich kampanii wyborczych padło wiele deklaracji o gotowości ścisłej współpracy z obywatelami – czas na jej weryfikację. Zespół Usługowy Obywatelskiego Kolegium Reform proponuje powrót do pierwotnych propozycji, zawartych zarówno w Apelu z 6 maja jak i naszego Listu z 3 czerwca. Prosimy zatem o potwierdzenie Waszego zamiaru uczestniczenia w projekcie OKR oraz ewentualnie zgłoszenie sugestii co do sposobów skutecznego działania, aby powstały cenne opracowania w poszczególnych dziedzinach. Zachęcamy do udostępnienia już istniejących Waszych materiałów oraz nawiązania współpracy w Grupach Tematycznych.

Z przyjaźnią i szacunkiem

 

Andrzej Krajewski

Robert Krzysztoń

Jan Ordyński

Sławomir Popowski

Piotr Rachtan

Jan Rodowicz

 

Warszawa, 19 lipca 2020