Apel o powołanie

Obywatelskiego Kolegium Reform

 

Rzeczypospolita Polska przeżywa najtrudniejsze chwile od powrotu do świata demokracji i wolności. Pandemia ujawniła wszystkie słabości, niedoskonałości i braki porządku konstytucyjnego.   

Zawiedli politycy, przez lata zajęci okopywaniem się na swoich pozycjach, miast pełnić posługę wobec obywateli i państwa. Duża część z nich uwikłała się w szamotaninę między obowiązkiem względem prawa i dobra wspólnego a posłuszeństwem wobec partyjnych kierowników.

Dziś nie ma jeszcze odpowiedzi na pytanie, jakie nasze państwo ma być po epidemii. Wiadomo, jakiego państwa obywatele już nie chcą – nieskutecznego, nieodpowiedzialnego, używającego bezprawia do osiągania doraźnych celów politycznych, wreszcie – nieprzyjaznego i głuchego na głośno wyrażane potrzeby najsłabszych. Jednym słowem – nie chcą państwa wykluczającego.

 

Bez uruchomienia wyobraźni, lecz i odwołania się do najlepszych sprawdzonych gdzie indziej wzorów, odrzucając to, co zawiodło możemy – w publicznej debacie – zaproponować konkretne reformy, które uczynią państwo skutecznym a zarazem przyjaznym dla obywateli, dbałym o ich prawa i wolności.

 

Korzystając zatem z danego nam paradoksalnie przez epidemię czasu powołajmy niezwłocznie Obywatelskie Kolegium Reform, które zbierze naszkicowane przez różne środowiska naukowe, społeczne, a nawet polityczne projekty reformy państwa, jego fragmentów bądź tylko wycinków i przedstawi je publicznie ogółowi.

 

Członkowie OKR, kierując się uczciwie pojętym dobrem wspólnym, opracują tak szybko, jak to możliwe, szkic państwa na dzień po. Gdy zaraza już ustąpi, a gospodarka zacznie łapać oddech (choć nie wiadomo, jak szybko to nastąpi), przyjdzie czas reformowania. Teraz zaś, czekając na tę chwilę, siedząc w domach, połączeni nićmi Internetu i telekomunikacji, możemy rozprawiać w wolnej debacie nad tym, co najpotrzebniejsze – nad przyszłością Polski.

 

Myślmy mądrze, działajmy szybko – dla wszystkich!

 

8 maja 2020 r.

Andrzej Krajewski, tel. 600 998 858  krajewski.andrzej@gmail.com
Robert Krzysztoń,  tel. 501 558 898  robertkrzyszton@interia.pl

Grzegorz Lindenberg,

Jan Ordyński, tel. 601 986 834 jotzeto@gmail.com

Sławomir Popowski, tel. 693 848 894 slawomir.popowski@wp.pl
Piotr Rachtan, tel. 606 709 904 pierre.rachtan@protonmail.com
Jan Rodowicz, tel. 507 112 242  janek.rodowicz@gmail.com