• P-I-O

List otwarty do prezydenta Emmanuela Macron 22.03.2019

Zaktualizowano: 23 maj 2019

Odpowiedź prezydenta Emmanuela Macron

List otwarty do prezydenta Emmanuela Macron 22.03.2019

Przedstawiciele Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich złożyli w Ambasadzie Francji "List otwarty do Prezydenta Emmanuela Macron" stanowiący odpowiedź na jego apel do Europejczyków.

Możliwość dalszego składania podpisów na stronie:

https://myobywateleue.org/.../list-otwarty-do-prezydenta-fra.../

Na zdjęciu:Olgierd Łukaszewicz, Witold Moszyński,Robert Krzysztoń


Apel prezydenta Francji Emmanuela Macrona


Idźmy na wybory i to koniecznie! Unia Europejska to nasze wspólne dobro

dotyczące bezpieczeństwa, wolności, nauki i zasobności każdego obywatela

UE. To dobro musimy chronić przed niszczycielami, którym zależy, aby UE

się rozsypała. To w skrócie, sens odezwy E. Macron’a.

Publikujemy apel prezydenta Francji, który został zamieszczony w najważniejszych dziennikach

na naszym kontynencie oraz list jaki w odpowiedzi na ten apel skierowało do niego Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich.

Nas bowiem apel prezydenta Francji także dotyczy. I to jak bardzo… /więcej


Obywatele Europy,

Jeśli pozwalam sobie zwrócić się do was bezpośrednio, to nie tylko w imieniu Historii i

wartości, które nas jednoczą, ale dlatego, że istnieje pilna konieczność. Za kilka tygodni,

wybory europejskie zadecydują o przyszłości naszego kontynentu.

Nigdy od czasów II Wojny Światowej, Europa nie była tak bardzo potrzebna. A jednocześnie,

Europa nigdy nie była tak bardzo zagrożona.

Brexit jest tego symbolem. Symbolem kryzysu Europy, która nie była

zdolna odpowiedzieć na potrzeby ochrony narodów w obliczu ogromnych wstrząsów

współczesnego świata. Jest też symbolem pułapki europejskiej. Pułapką nie jest

przynależność do Unii Europejskiej ; to kłamstwo i brak odpowiedzialności mogą ją

zniszczyć. Kto powiedział Brytyjczykom prawdę o ich przyszłości po Brexit ? Kto im mówił

o utracie dostępu do rynku europejskiego ? Kto wspomniał o zagrożeniach dla pokoju w

Irlandii po powrocie do granicy z przeszłości ? Nacjonalistyczne zamknięcie nie proponuje

niczego ; to odrzucenie bez projektu. I ta pułapka zagraża całej Europie : ci, którzy

wykorzystują gniew, wspierani przez fałszywe informacje, obiecują wszystko i nic.

W obliczu tych manipulacji musimy pozostać nieugięci. Dumni i przenikliwi. Przede

wszystkim powiedzieć czym jest Europa. Jest to sukces historyczny : pojednanie

zdewastowanego kontynentu w bezprecedensowym projekcie pokoju, dobrobytu i wolności.

Nigdy tego nie zapomnijmy. I ten projekt, dzisiaj, nadal nas chroni : który kraj może działać

sam w obliczu agresywnych strategii wielkich mocarstw ? Kto, może twierdzić, że jest

suwerenny, będąc sam, w obliczu cyfrowych gigantów ? W jaki sposób, bez euro, które jest

siłą całej Unii, moglibyśmy stawiać opór kryzysom kapitalizmu finansowego?

Europa, to są także te tysiące projektów życia codziennego, które zmieniły oblicze naszych

terytoriów, te odnawiane licea, ta zbudowana droga, szybki dostęp do Internetu, nareszcie

osiągalny. Ta walka jest codziennym zaangażowaniem, ponieważ ani Europa ani pokój nigdy

nie są zdobyte na raz na zawsze. W imieniu Francji działam nieustannie dla rozwoju Europy i

obrony jej modelu. Pokazaliśmy, że jest możliwe to, o czym mówiono nam, że jest

nieosiągalne : stworzenie obrony europejskiej lub ochrona praw społecznych.

Ale trzeba zrobić więcej, szybciej. Istnieje bowiem inna pułapka: status quo i rezygnacja. W

obliczu wielkich wstrząsów na świecie, obywatele mówią nam bardzo często : « Gdzie jest

Europa ? Co robi Europa ? » . Stała się ona, ich zdaniem, rynkiem bez duszy. Nie, Europa nie

jest tylko rynkiem, jest ona projektem. Rynek jest użyteczny, ale nie może nam pozwolić

zapomnieć o konieczności granic, które chronią i wartości, które łączą. Nacjonaliści mylą się

kiedy udają, że wycofaniem się z Europy, bronią naszej tożsamości; ponieważ to właśnie

cywilizacja europejska nas łączy, nas wyzwala, nas chroni. Ale ci, którzy nie chcieliby

niczego zmienić też są w błędzie, ponieważ zaprzeczają lękom, które ogarniają nasze narody,

wątpliwościom, które podważają nasze demokracje. Jesteśmy w momencie decydującym dla

naszego kontynentu ; momencie, w którym wspólnie, politycznie i kulturowo, musimy

wymyśleć, formy naszej cywilizacji w zmieniającym się świecie. Jest to czas europejskiego

Odrodzenia. Dlatego też, odporny na pokusy zamknięcia się w sobie i pokusy podziałów,

proponuję wspólną budowę tego Odrodzenia wokół trzech ambicji : wolność, opieka i

postęp.

Obrona naszej wolności

Model europejski opiera się na wolności człowieka, różnorodności opinii i tworzeniu.

Naszą fundamentalną wolnością jest demokratyczna wolność wyboru naszych przywódców i

to wtedy, podczas każdego głosowania, obce mocarstwa próbują wpływać na nasze głosy.

Proponuję utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Demokracji, która zapewni każdemu

Państwu członkowskiemu europejskich ekspertów dla ochrony procesu wyborczego przed

cyberprzestępczością i manipulacjami. W tym duchu niezależności, musimy również

zabronić finansowania europejskich partii politycznych przez obce

mocarstwa. Musimy usunąć z Internetu, zgodnie z przepisami europejskimi, wszelkie

przejawy mowy nienawiści i przemocy, ponieważ poszanowanie jednostki jest podstawą

naszej cywilizacji godności.

Ochrona naszego kontynentu

Oparta na wewnętrznym pojednaniu, Unia europejska zapomniała przyglądać się realiom

świata. Żadna wspólnota nie tworzy poczucia przynależności, jeśli nie ma granic, których

broni. Granica to wolność w bezpieczeństwie. Dlatego musimy odnowić strefę Schengen :

wszyscy ci, którzy chcą w niej uczestniczyć muszą wypełnić zobowiązania odpowiedzialności

(ścisła kontrola granic) i solidarności (jednolita polityka azylowa, z jednakowymi

zasadami przyjmowania i odmowy ). Wspólna policja graniczna i Europejski Urząd ds.

azylowych, ścisłe obowiązki kontroli, solidarność europejska do której przyczynia się każdy

kraj, pod zwierzchnictwem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Wewnętrznego : w obliczu

migracji, wierzę w Europę, która chroni zarówno swoje wartości jak i swoje granice.

Te same wymogi powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do obrony. W ciągu ostatnich

dwóch lat zrobiono znaczne postępy, ale powinniśmy wskazać jasną orientację : traktat

obrony i bezpieczeństwa powinien zdefiniować nasze niezbędne zobowiązania, w

porozumieniu z NATO i naszymi europejskimi sojusznikami : zwiększenie wydatków

wojskowych, wprowadzenie w życie klauzuli wzajemnej obrony, Europejska Rada

Bezpieczeństwa z udziałem Zjednoczonego Królestwa w celu przygotowania naszych

wspólnych decyzji.

Nasze granice muszą również zapewnić uczciwą konkurencję. Które mocarstwo na świecie

wyraża zgodę na kontynuowanie handlu z tymi, którzy nie przestrzegają żadnej z jego reguł.

Nie możemy poddać się nic nie mówiąc. Musimy zreformować naszą politykę konkurencji,

zaktualizować naszą politykę handlową: karanie lub zakazanie w Europie przedsiębiorstw,

które naruszają nasze strategiczne interesy i nasze fundamentalne wartości, takie jak

normy środowiskowe, ochrona danych i uczciwe płacenie podatków ; i zapewnić preferencję

europejską w strategicznych gałęziach przemysłu i na rynkach publicznych, tak jak to robią

nasi amerykańscy lub chińscy konkurenci.

Odnalezienie ducha postępu

Europa nie jest drugorzędnym mocarstwem. Cała Europa jest awangardą : zawsze potrafiła

zdefiniować normy postępu. Dlatego powinna ona wnieść projekt, raczej konwergencji niż

konkurencji : Europa, gdzie zostało utworzone ubezpieczenie społeczne, powinna ustanowić

dla każdego pracownika, ze Wschodu na Zachód i z Północy na Południe, osłonę

społeczną gwarantującą mu takie samo wynagrodzenie w tym samym miejscu pracy i

europejskie wynagrodzenie minimalne, dostosowane do każdego kraju i omawiane zbiorowo

każdego roku.

Pójść znowu drogą postępu, to też stanąć na czele walki ekologicznej. Czy będziemy mogli

spojrzeć w oczy naszym dzieciom, jeśli nie zlikwidujemy naszego zadłużenia

klimatycznego ? Unia europejska powinna określić swoje ambicje – 0 dwutlenku węgla w

2050 roku, zmniejszenie o połowę pestycydów w 2025 roku – i dostosować swoją politykę do

tego wymogu: Europejski Bank klimatyczny w celu finansowania przemiany ekologicznej

; Europejska inspekcja sanitarna w celu wzmocnienia kontroli naszej żywności ; wobec

gróźb ze strony środowisk lobbystycznych, niezależna ocena naukowa substancji

niebezpiecznych dla środowiska i dla zdrowia…Ten imperatyw musi kierować całym naszym

działaniem : klimat musi być mandatem dla wszystkich naszych instytucji, od Banku

centralnego do Komisji europejskiej, od budżetu europejskiego do planu inwestycyjnego dla

Europy.

Postęp i wolność, to możliwość życia z własnej pracy : aby tworzyć miejsca pracy, Europa

musi antycypować. Dlatego powinna ona nie tylko uregulować działalność gigantów

cyfrowych, tworząc europejski nadzór nad dużymi platformami (przyspieszona sankcja za

zakłócenie konkurencji, przejrzystość ich algorytmów…), ale także finansować

innowacje, zapewniając nowej Europejskiej Radzie ds. Innowacji budżet porównywalny z

budżetem Stanów Zjednoczonych, by osiągnąć wiodącą pozycję w dziedzinie nowych

przełomów technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja.

Europa, która zamierza odgrywać rolę światową musi być ukierunkowana na Afrykę, z

którą powinniśmy zawrzeć pakt przyszłości. Przyjmując, że mamy wspólny los, wspierajmy

jej rozwój w sposób ambitny i niedefensywny : inwestycje, partnerstwo między

uniwersytetami, edukacja dziewcząt…

Wolność, ochrona, postęp. Na tych filarach musimy budować Odrodzenie europejskie. Nie

możemy pozwolić nacjonalistom, nie mającym rozwiązania, wykorzystywać gniew narodów.

Nie możemy być lunatykami w osłabionej Europie. Nie możemy poddawać się rutynie i

czczym zaklęciom. Humanizm europejski to wymóg działania. I wszędzie obywatele proszą o

uczestniczenie w przemianach. Do końca roku utwórzmy więc wspólnie z przedstawicielami

instytucji europejskich i Państw, Konferencję dla Europy, aby zaproponować wszystkie

zmiany niezbędne dla naszego politycznego projektu, bez tabu, nawet bez tabu rewizji

traktatów. Konferencja ta powinna zaangażować panele obywatelskie, wysłuchiwać

pracowników akademickich, partnerów społecznych, przedstawicieli religijnych i duchowych.

Zdefiniuje ona harmonogram działań dla Unii europejskiej przekładając te główne priorytety

na konkretne działania. Będą spory, ale czy lepsza jest skostniała Europa czy też Europa,

która rozwija się czasami w różnym tempie, ale pozostaje otwarta dla wszystkich ?

W tej Europie, narody przejmą naprawdę kontrolę nad swoim losem ; jestem pewien, że

w tej Europie, Zjednoczone Królestwo znajdzie swoje miejsce.

Obywatele Europy, impas Brexitu jest lekcją dla nas wszystkich. Wydostańmy się z tej

pułapki, nadajmy sens nadchodzącym wyborom i naszemu projektowi. Do was należy

decyzja, czy Europa, wartości postępu, które niesie ona ze sobą, powinny być czymś więcej

niż nawiasem w historii. Proponuję ten wybór, abyśmy razem utorowali drogę dla Odrodzenia

europejskiego.

Emmanuel Macron

List do prezydenta Emmanuela Macrona złożony w Ambasadzie Francji

Warszawa, 19 marca 2019 roku


Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich

ulica Czerniakowska 174 m. 1

00-440 Warszawa, Polska


Jego Ekscelencja

Prezydent Republiki Francuskiej

Pan Emmanuel Macron


Z wdzięcznością i nadzieją przyjęliśmy słowa Pańskiego listu do Europejczyków. Jesteśmy przekonani, że większość spośród nas, mieszkańców państw Unii Europejskiej, nie godzi się na destabilizację porządku, który zapewnił pokój, ład społeczny i rozwój naszego kontynentu na niespotykanie w historii długi czas. Głośne i rosnące w siłę grupy nacjonalistów i populistów wciąż jeszcze stanowią znaczną mniejszość. I, jeśli Europa obierze drogę rozwoju, dalszej integracji, plany tych grup skazane są na porażkę. A są to plany cofnięcia procesu jednoczenia się Europy a co najmniej jego powstrzymania.

Piszemy do Pana, przedstawiciele tych Polaków, którzy od przeszło trzech lat masowo, uporczywie i zdecydowanie przeciwstawiają się obecnej polityce polskich władz. Sprzeciwiamy się, w różnej formie, próbom wciągnięcia naszego kraju w dzieło destrukcji Europy. Sprzeciwiamy się łamaniu

podstawowych zasad demokracji przez rządzącą partię, na którą głos oddało zaledwie kilkanaście procent Polaków uprawnionych do głosowania. Obchodzimy w tym roku w Polsce trzy wielkie rocznice. Trzydziestą rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku, dwudziestą rocznicę naszego członkostwa w NATO i piętnastą naszego wejścia do UE. Traktujemy je wszystkie jako nasze

zbiorowe obywatelskie zobowiązanie. Mija w tym roku trzydziesta rocznica obalenia w Polsce komunistycznej dyktatury, zdarzenia, które zapoczątkowało upadek komunizmu na całym

wschodzie Europy, oddanym Stalinowi wskutek konferencji jałtańskiej. Wielu uczestników obecnego ruchu opozycji demokratycznej walczyło pokojowo przeciw tamtemu reżimowi. Pamiętamy go dobrze, młodsi z nas znają go z opowieści swoich bliskich.

Znamy cenę wolności i znamy jej wartość. Polska nie istniała jako państwo od końca XVIII wieku do zakończenia I wojny światowej, kiedy odzyskała suwerenność na zaledwie dwadzieścia lat. Nasi przodkowie i my sami walczyliśmy o państwową niepodległość i o respektowanie praw człowieka –

czasem z bronią w ręku, czasem, kiedy było to możliwe, pokojowymi środkami. Nie trzeba tłumaczyć Polakom wartości niepodległości państwa i praw człowieka i obywatela, znamy tę wartość bardzo dobrze a swoją wierność udowodniliśmy krwią i cierpieniem wielu, bardzo wielu.

Także z tych, historycznych, powodów powitaliśmy Pański apel z nadzieją, radością i zrozumieniem. Podobnie jak Francja, której Pan przewodzi, nie zamierzamy biernie przyglądać się próbie zahamowania postępów budowy integracji europejskiej. Rozumiemy, podobnie jak Pan, że

minimalistyczny program obrony status quo jest w istocie pierwszym krokiem na drodze do upadku. Europa aby trwać, musi się rozwijać, musi znajdować wciąż większe środki na zapewnienie sobie bezpieczeństwa, w tym także na prowadzenie polityki socjalnego bezpieczeństwa. Europa musi ponadto, w imię humanistycznych wartości, ale i we własnym interesie, wspierać rozwój w skali globalnej, przeciwstawiać się istnieniu porządków zniewalających człowieka i zagrażających pokojowi. Aby nie zatracić sumienia, swojejkulturowej tożsamości, Europa musi pozostać otwarta, zwłaszcza dla osób uchodzących przed wojną i tyranią. Nie chcemy powrotu do Europy ojczyzn,

która to idea była przyczyną dwóch wielkich wojen światowych, pustoszących nasz Kontynent, niszczących jego kulturowe i cywilizacyjne dziedzictwo.

Kochamy Polskę, jak Francuzi kochają Francję, jak obywatele innych krajów kochają swoje Ojczyzny. Chcemy ocalić nasze kultury, tradycje, ład prawny i moralny. I wiemy że, jak Pan pisze, możemy to osiągnąć jedynie wspólnie.

Słowem, które stało się hasłem ostatniej, zwycięskiej walki Polaków o wolność, było słowo „solidarność”. Dziś czas na solidarność Europy, budującej wspólnotę bezpieczeństwa, gospodarki, życia społecznego i kultury. Europy pogłębiającej integrację, śmiało budującej wspólnotę społeczeństw, kultur i rynków, pogłębiającej demokrację przez działania na rzecz stałego procesu powiększania udziału w sprawowaniu władzy przez samorządy i zorganizowane, silne i świadome społeczeństwo obywatelskie. Europy otwartej na imigrację i wywiązującej się z powinności wobec

uchodźców. Na tej drodze musimy szukać gwarancji dalszego, istotnie niepodległego, bytu. Nie istnieje żadna inna droga zabezpieczająca naszą wolność, bezpieczeństwo i postęp. Wbrew propagandzie nacjonalistów, wbrewpokusom populistów. Europa jednolita, wewnętrznie solidarna i solidarna z innymi jest naszym celem. I była nim od pokoleń. Czy wie Pan, że polski uczony, żołnierz powstania przeciwko rosyjskiej okupacji, Wojciech Jastrzębowski był autorem projektu konstytucji zjednoczonej Europy? Pisał go w okopach, podczas ciężkich walk 1831 roku. Po powstaniu 1830 roku

wielu jego bohaterów znalazło schronienie we Francji. Luminarze tamtego czasu, tworzący w Paryżu artyści, Chopin, Mickiewicz, Norwid, Słowacki i wielu innych, politycy Hotelu Lambert i innych ugrupowań wolnościowych, uczeni, zyskali sobie w historii Polski miano Wielkiej Emigracji.


Panie Prezydencie!

Cieszą nas niezmiernie ważne słowa Pańskiego listu, słowa męża stanu, dowodzące jasnego i odważnego zarazem wejrzenia w niełatwą przecież przyszłość . Pragniemy przyjąć wyciągniętą, braterską rękę i zapewnić, że na Polaków Europa zawsze może liczyć!


List, autorstwa Zespołu Koordynacyjnego Porozumienia InicjatywObywatelskich, podpisali inicjatorzy:

• Prof. Maciej Abramowicz – kulturoznawca,

• prof. Jerzy Bartmiński –językoznawca, etnolingwista,

• prof. Andrzej Blikle – matematyk, specjalista zarządzania,

• Dariusz Bursztynowski – wykładowca akademicki, KOD Mazowsze,

• Alina Cała – historyczka,

• Tomasz Cisek – działacz społeczny,

• Elżbieta Ficowska – pisarka i publicystka, działaczka opozycji

demokratycznej w PRL, była przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci

Holocaustu,

• Wojciech Fusek – publicysta, dziennikarz, „Obywatele RP”,

• prof. Jan Hertrich-Woleński – filozof, logik,

• Ryszard Holzer – publicysta, dziennikarz, działacz opozycji

demokratycznej w PRL,

• Ewa Hołuszko – fizyk, działaczka opozycyjna w PRL,

• prof. Janusz Hryniewicz – socjolog, teoretyk zarządzania,

• Krystyna Janda – aktorka, reżyserka

• Piotr Maciej Kaczyński – europeista,

• Joanna Kasperska – aktorka, reżyserka

• Henryk Kliszko – socjolog,

• Andrzej Krajewski – dziennikarz i publicysta, wykładowca

akademicki, działacz opozycji demokratycznej w PRL,

• Tadeusz Korablin – specjalista do spraw bezpieczeństwa,

Stowarzyszenie Europejska - Demokracja Nadzieja i

Otwartość (SEDNO),

• Andrzej Kostarczyk – publicysta, wydawca, prawnik, działacz

opozycji demokratycznej w PRL, Konwersatorium im. Andrzeja

Frycza-Modrzewskiego,

• Sergiusz Kowalski – socjolog, działacz opozycji demokratycznej w

PRL,

• Jacek Kozłowski – polityk, były Wojewoda Mazowiecki, działacz

opozycji demokratycznej w PRL,

• Robert Krzysztoń – publicysta, działacz opozycji demokratycznej w

PRL, Fundacja „Demokratyczne Obywatelskie Media”,

• Danuta Kuroń – historyk, działaczka opozycji demokratycznej w

PRL, współzałożycielka (z Jackiem Kuroniem) Uniwersytetu

Powszechnego im. J. J. Lipskiego w Teremiskach i Fundacji Pomoc

Społeczna SOS,

• Andrzej Lassak – specjalista IT,

• Magdalena Łazarkiewicz – reżyserka,

• Krzysztof Łoziński –publicysta, himalaista, działacz opozycji

demokratycznej w PRL, Przewodniczący KOD,

• Olgierd Łukaszewicz – aktor, reżyser, były prezes ZASP, inicjator

„My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacji im. Wojciecha B.

Jastrzębowskiego”,

• Andrzej Machalski – polityk, przedsiębiorca, działacz opozycji

demokratycznej w PRL, senator OKP,

• prof. Adam Manikowski – historyk, działacz opozycji

demokratycznej w PRL,

• Marek Matheisel – przedsiębiorca, KOD Podhale,

• Tomasz Mickiewicz - 50th anniversary professor of economics,

Aston University, Birmingham, działacz opozycji demokratycznej w

PRL,

• Wiktor J. Mikusiński– działacz opozycji demokratycznej w PRL,

więzień polityczny, pierwszy Komendant Stołeczny Policji w wolnej

Polsce,

• Witold Moszyński – muzyk, wykładowca akademicki, Prezes

Zarządu Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. W.B.

Jastrzębowskiego,

• Zenon Pałka – działacz opozycji demokratycznej w PRL,

• Sławomir Popowski – dziennikarz, publicysta, wykładowca

akademicki,

• Andrzej Potocki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, polityk i

działacz na rzecz praw człowieka,

• Piotr Rachtan – publicysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL,

• Antoni Rodowicz – grafik, członek kapituły Nagrody im. Jana

Rodowicza „Anody”,

• Jan Rodowicz – przedsiębiorca, działacz społeczny, członek kapituły

Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, Stowarzyszenie „Komitety

Obywatelskie”,

• Sanejko Zofia – publicystka, specjalistka w dziedzinie reklamy,

działaczka KOD,

• Paula Sawicka – psycholożka, pisarka i publicystka, działaczka

opozycji demokratycznej w PRL, współzałożycielka Stowarzyszenia

„Otwarta Rzeczpospolita”,

• Ewa Skuza – działaczka społeczna,

• Andrzej Sławiński – działacz opozycji demokratycznej w PRL,

Stowarzyszenie „Demokracja Od Nowa”,

• Waldemar Smętkowski – przedsiębiorca, działacz lokalny,

• Dorota Stalińska – aktorka, działaczka samorządowa,

• Bogusław Stanisławski – anglista, działacz opozycji demokratycznej

w PRL, współtwórca i Prezes Zarządu Amnesty International w

Polsce,

• prof. Henryk Szlajfer – ekonomista i politolog, ambasador , działacz

opozycji demokratycznej w PRL,

• Elżbieta Szmelter – działaczka społeczna,

• Konrad Szołajski – reżyser,

• Jacek Szymanderski – socjolog, działacz opozycji demokratycznej w

PRL, „Forum Długiego Stołu”,

• Joanna Trzepiecińska – aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka,

• Anna Walkarz – działaczka społeczna,

• prof. Piotr Węgleński –biolog i genetyk, były rektor Uniwersytetu

Warszawskiego,

• Henryk Wujec – fizyk, działacz opozycji demokratycznej w PRL,

• Ludwika Wujec – fizyk, działaczka opozycji demokratycznej w PRL,

• Katarzyna Wyszomierska – dziennikarka, publicystka,

• Andrzej Zozula – historyk i ekonomista, działacz opozycji

demokratycznej w PRL.


Nazwiska osób, które zgłosiły chęć podpisania listu w pierwszych godzinach po jego sporządzeniu:

• Grzegorz Bartler

• Elżbieta Golachowska

• Wojciech Golachowski

• Dorota Gromek

• Małgorzata Jaworska

• Elżbieta Józefowicz

• Hanna Korablin

• Marcin Kot

• Bogdana Kotecka

• Andrzej Kowal

• Jarosław Krasucki

• Leszek Krzysztoń

• Kacper Kużelewski

• Beata Lisowska

• Jadwiga Majchrzak

• Karina Maszewska

• Andrzej Morawski

• Mirosław Paul-Jabłoński

• Barbara Piela

• Maria Pietraszewska

• Izabela Płatkowska

• Adam Prokuratorski

• Anna Prokuratorski

• Jerzy Prokuratorski

• Gabriela Rybacka

• Maria Składzińska

• Jan Skorupiński

• Justyna Wielemborek

• Łukasz Wierzbowski

• Marcin Wożniak15 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

TADEUSZ KORABLIN. Krzywe i rdzewiejące koło historii

Potraktujcie proszę ten materiał, jako suplement do mojego artykułu pt. „Świat nie kończy się w dniu wyborów”. Do tego uzupełnienia, ale przede wszystkim do krótkiego przedstawienia treści artykułu za

TADEUSZ KORABLIN. Świat nie kończy się w dniu wyborów

Korzystając z trzydniowej przerwy w dostępie do internetu (niewykluczone, że nie był to przepadek i dlatego teraz miejsce mojego przyłącza jest stale monitorowane, także za pomocą kamery), dokonałem k

TADEUSZ KORABLIN. Bezpieczeństwo Polski według PIS

WASZYNGTON ALBO BRUKSELA CZY WASZYNGTON I BRUKSELA? NATO a wspólnota europejska W retoryce politycznej Prawa i Sprawiedliwości,szczególnie wyborczej, niezmiennie pojawia się zapewnienie, że Polska swo