• P-I-O

MAREK MATHEISEL. Cele Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Zaktualizowano: 13 cze 2019

Przytłaczająca większość osób zebranych na KORD II wyraziła wolę jednoczenia i prowadzenia wspólnych działań. Temu właśnie ma służyć wyłonione przez uczestników KORD II Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich. Czasu do wyborów jest mało, a pomysłów dużo. Nie ma też powodu, żeby uznać pracę obecnej „opozycji ulicznej” za zbędną także po odsunięciu od władzy PiS-u i powstrzymaniu pełzającego zamachu stanu. „Ulicznicy” stanowią istotną, nową jakość w polskim życiu publicznym.

Z naszym udziałem powstają zręby prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Dziś, wspólnie zajmujemy się wyrażaniem sprzeciwu wobec antykonstytucyjnych działań sprawującej władzę partii, jutro będziemy wciąż potrzebni – jako wyraziciele różnych pomysłów na państwo, środowiska reprezentujące różne fragmenty tego zespołu wartości, który nadaje treść pojęciu „demokracja”. Aby się wspomagać w realizacji wspólnych celów potrzebna jest koordynacja oraz forum do podejmowania w sposób demokratyczny decyzji o realizowanych przedsięwzięciach- zarówno tych proponowanych przez grupy będące uczestnikami Porozumienia jak i kreowanych przez Grupy Tematyczne powołane przez Porozumienie. Przedsięwzięcia te z założenia maję mieć charakter ponad regionalny. Po selekcji i wyborze tych projektów, które otrzymają rekomendacje członków Porozumienia, powinny one zostać wdrożone przez poszczególne grupy na terenie ich działań. Spektrum tak rozumianych przedsięwzięć może być bardzo szerokie od określenia warunków brzegowych wymaganych od kandydatów na parlamentarzystów – np. w oparciu o zestaw pytań opracowanych przez Stowarzyszenie Europejska Demokracja - Nadzieja i Otwartość i projekt „Wysłuchań publicznych” Obywateli RP, po działania polegające na kontroli regionalnych mediów opracowanej przez Obserwatorium Wyborcze czy też kontroli samego procesu wyborczego. Wspólna organizacja obywatelskich obchodów „Roku Marka Edelmana” czy organizacja imprez towarzyszących Festiwalowi Unii Europejskiej organizowanego przez Fundację „My Obywatele Unii Europejskiej” to tylko przykłady. Celem Porozumienia ma być implementacja takich projektów w całej Polsce. Ma się to odbywać w oparciu o struktury i kontakty członków Porozumienia. Włączenie się w poszczególne projekty będzie dobrowolne, przy założeniu wsparcia dla tych, którzy podejmują działania – przez pozostałych członków Porozumienia.

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

TADEUSZ KORABLIN. Krzywe i rdzewiejące koło historii

Potraktujcie proszę ten materiał, jako suplement do mojego artykułu pt. „Świat nie kończy się w dniu wyborów”. Do tego uzupełnienia, ale przede wszystkim do krótkiego przedstawienia treści artykułu za

TADEUSZ KORABLIN. Świat nie kończy się w dniu wyborów

Korzystając z trzydniowej przerwy w dostępie do internetu (niewykluczone, że nie był to przepadek i dlatego teraz miejsce mojego przyłącza jest stale monitorowane, także za pomocą kamery), dokonałem k

TADEUSZ KORABLIN. Bezpieczeństwo Polski według PIS

WASZYNGTON ALBO BRUKSELA CZY WASZYNGTON I BRUKSELA? NATO a wspólnota europejska W retoryce politycznej Prawa i Sprawiedliwości,szczególnie wyborczej, niezmiennie pojawia się zapewnienie, że Polska swo