• P-I-O

TADEUSZ KORABLIN. Realizacja celów PIO

Aktualizacja: 13 cze 2019

Rozwijanie i upowszechnianie programu politycznej zmiany, a więc naszych obywatelskich oczekiwań wyrażanych w poszukiwaniu wspólnej odpowiedzi na pytanie – Jakiej Polski chcemy? i partnerskim dialogu z partiami politycznymi.


Prowadzenie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej – której głównym efektem powinno być docieranie do nieprzekonanych i wahających się, ale przede wszystkim do młodzieży. Nie należy także rezygnować także z przedsięwzięć edukacyjnych w naszym środowisku.


Tworzenie własnego przekazu medialnego – czemu powinno służyć wykorzystywanie strony i fanpagea Porozumienia, współpraca z mediami społecznościowymi uczestników i innych inicjatyw, w tym wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie planowanych przedsięwzięć.


Organizacja, koordynacja i wspieranie obywatelskiego protestu - ulicznego (manifestacje, pikiety, marsz), werbalnego (apele, manifesty, protesty, wnioski i pytania kierowane do władz) i wydarzeń specjalnych (koncerty, festiwale, imprezy charytatywne).


Organizowanie pomocy prawnej – w sytuacji zdarzeń związanych z działalnością ruchów i organizacji obywatelskich – uczestników Porozumienia.

18 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Fryderyk Zoll WYSOKI TRYBUNŁ

15 kwietnia 2021 Po wielu odroczeniach, po manipulowaniu składem, po rozprawie, w której wiceprokurator stanu wojennego przepytywał rzecznika praw obywatelskich – człowieka pełniącego jeden z ostatnic