• P-I-O

TADEUSZ KORABLIN. Realizacja celów PIO

Aktualizacja: 13 cze 2019

Rozwijanie i upowszechnianie programu politycznej zmiany, a więc naszych obywatelskich oczekiwań wyrażanych w poszukiwaniu wspólnej odpowiedzi na pytanie – Jakiej Polski chcemy? i partnerskim dialogu z partiami politycznymi.


Prowadzenie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej – której głównym efektem powinno być docieranie do nieprzekonanych i wahających się, ale przede wszystkim do młodzieży. Nie należy także rezygnować także z przedsięwzięć edukacyjnych w naszym środowisku.


Tworzenie własnego przekazu medialnego – czemu powinno służyć wykorzystywanie strony i fanpagea Porozumienia, współpraca z mediami społecznościowymi uczestników i innych inicjatyw, w tym wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie planowanych przedsięwzięć.


Organizacja, koordynacja i wspieranie obywatelskiego protestu - ulicznego (manifestacje, pikiety, marsz), werbalnego (apele, manifesty, protesty, wnioski i pytania kierowane do władz) i wydarzeń specjalnych (koncerty, festiwale, imprezy charytatywne).


Organizowanie pomocy prawnej – w sytuacji zdarzeń związanych z działalnością ruchów i organizacji obywatelskich – uczestników Porozumienia.

18 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

RAPORT WIĘKSZOŚCI 11.06.20.

Wielu Polaków idąc do wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku chciała zmian - ale zmian na lepsze! Część odczuwała niedosyt sprawności aparatu państwa, część dostrzegała patologie w funkcj

TADEUSZ KORABLIN. Krzywe i rdzewiejące koło historii

Potraktujcie proszę ten materiał, jako suplement do mojego artykułu pt. „Świat nie kończy się w dniu wyborów”. Do tego uzupełnienia, ale przede wszystkim do krótkiego przedstawienia treści artykułu za

TADEUSZ KORABLIN. Świat nie kończy się w dniu wyborów

Korzystając z trzydniowej przerwy w dostępie do internetu (niewykluczone, że nie był to przepadek i dlatego teraz miejsce mojego przyłącza jest stale monitorowane, także za pomocą kamery), dokonałem k

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube