• P-I-O

TADEUSZ KORABLIN. Realizacja celów PIO

Zaktualizowano: 13 cze 2019

Rozwijanie i upowszechnianie programu politycznej zmiany, a więc naszych obywatelskich oczekiwań wyrażanych w poszukiwaniu wspólnej odpowiedzi na pytanie – Jakiej Polski chcemy? i partnerskim dialogu z partiami politycznymi.


Prowadzenie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej – której głównym efektem powinno być docieranie do nieprzekonanych i wahających się, ale przede wszystkim do młodzieży. Nie należy także rezygnować także z przedsięwzięć edukacyjnych w naszym środowisku.


Tworzenie własnego przekazu medialnego – czemu powinno służyć wykorzystywanie strony i fanpagea Porozumienia, współpraca z mediami społecznościowymi uczestników i innych inicjatyw, w tym wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie planowanych przedsięwzięć.


Organizacja, koordynacja i wspieranie obywatelskiego protestu - ulicznego (manifestacje, pikiety, marsz), werbalnego (apele, manifesty, protesty, wnioski i pytania kierowane do władz) i wydarzeń specjalnych (koncerty, festiwale, imprezy charytatywne).


Organizowanie pomocy prawnej – w sytuacji zdarzeń związanych z działalnością ruchów i organizacji obywatelskich – uczestników Porozumienia.

18 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Fryderyk Zoll 4 CZERWCA

Jest to jedna z najważniejszych dat polskiego kalendarza. Symbolizuje zwycięstwo odniesione nad dyktaturą w najlepszy możliwy sposób: bez rozlewu krwi, w wyniku narodowej zgody. Ćwierćwiecze demokracj

Konferencja Ambasadoròw RP: SPRAWA KOPALNI TURÓW

Arogancja, brak strategii, kompetencji, rozwagi i umiejętności kompromisu 1. Skarga Czech na Polskę oraz decyzja Trybunału Sprawiedliwości nakazująca zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni