• P-I-O

W obronie wolności na placu Solidarności

Zaktualizowano: 15 maj 2019Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych skupiający profesorów i doktorów wszystkich uniwersytetów i uczelni pedagogicznych w kraju, a także nauczycieli i wychowawców wyraża swój zdecydowany protest wobec haniebnej decyzji władz politycznych naszego kraju zamknięcia dostępu dla obywateli Gdańska i całej Polski placu Solidarności w dniu 4 czerwca br

Gest ten odczytujemy jako manifestację pogardy dla uczuć patriotycznych każdego obywatela; jako manifestację arogancji władzy wobec ładu prawnego demokratycznego państwa, jako zaprzeczenie idei jedności narodu wokół sakralnej wartości jaką w powszechnym mniemaniu była walka narodu o wolność, której symbolem była gdańska Solidarność i związane z nią miejsca.

Tym gestem władze polityczne kraju okazują pogardę moralnemu nauczaniu Jana Pawła II, który tak pisał w dokumencie „Pojednanie i skrucha”: „Kościół przemienia dziejową sytuację nienawiści i przemocy w cywilizację miłości. Ofiaruje wszystkim ewangeliczna zasadę pierwotnego i podstawowego pojednania – również na poziomie społecznym” Nasz wielki Rodak wielokrotnie nawoływał do jedności i wspólnoty wokół wielkich tradycji chrześcijańskich i humanitarnych. Mówił w tym duchu na 34 Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1979 r. ; w siedzibie UNESCO w Paryżu w 1980 roku, wskazując wspólnotę kulturową, która jest własnością wszystkich ludzi – jako fundament jedności i zgody w różnorodności. Najdobitniej jego apel o jedność wybrzmiał w sercu podzielonego świata, w czasie wizyty w Turcji - gdzie wołał: „Oto zbliża się koniec drugiego tysiąclecia. Czy to nie czas, aby przyśpieszyć kroku ku pełnemu, braterskiemu pojednaniu; aby świat trzeciego tysiąclecia zastał nas stojących razem obok siebie w pełnej wspólnocie. Wydaje się bowiem, że należy stawić sobie pytanie – nie o to czy możemy przywrócić pełną wspólnotę, lecz raczej o to czy mamy jeszcze prawo być rozdzieleni”? (Kazanie w Fanar 30.II. 1979 r.).

Czy to wołanie nie jest wołaniem do Polaków? Czy politycy manifestujący scenicznie swoją religijność mają prawo nie słyszeć takiego wołania? Chcielibyśmy wierzyć, że władze kościoła wykażą zainteresowanie dla tej faryzejskiej mentalności polskiej klasy politycznej i zaapelują do polityków o jedność przekonań i czynów; bo deklaracje o pobożności bez czynów są „jak miedź brzęcząca”, są puste.

Panią Prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz zapewniamy o naszym całkowitym poparciu dla jej pięknej idei wspólnego świętowania wszystkich Polaków jednego z najważniejszych wydarzeń polskiej historii, które w duchu nauk Jana Pawła II „odmieniło oblicze Polskiej Ziemi”. Naszej wspólnej ziemi!

Prezes Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch – Uniwersytet Warszawski

Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Sekretarz Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych

Dr hab. Tomasz Sosnowski

Warszawa 4. kwietnia 2019 r.

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Petycja Federacji Inicjatyw Oświatowych

Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej Pan Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii P